Räcker pengarna till a-kassan vi en eventuell lågkonjunktur?

I flera år har vi glidit på en högkonjunktur som inneburit en starkt arbetsmarknad. Men vad händer när en lågkonjunktur gör sitt intågande med svagare arbetsmarknad och högre arbetslöshet? Räcker pengarna som avsatts till a-kassan för att som då drabbas av arbetslöshet?

2 miljarder saknas

slut på a-kassa

Enligt en debattartikel i Dagens samhälle  så riktar artikelförfattaren Siri Steijer stark kritik mot Löfven-regeringen. Hon lyfter fram att 2 miljarder saknas för a-kassorna och att pengarna kommer ta slut redan i oktober istället för att räcka året ut. Därför har också regeringen fått höja den så kallade anslagskrediten vilket innebär att a-kassorna får börja använda 2019 års anslag till a-kassan, redan nu. Och ännu har ingen lågkonjunktur inträffat, så detta verkar inte båda gott inför kommande lågkonjunktur som säkerligen kommer innebära ytterligare utgifter för a-kassorna på grund av ökad arbetslöshet.

Glädjekalkyler

Siri Steijer är hård i sin kritik mot regeringen Löfven och menar att regeringen helt enkelt räknat fel eftersom man varit allt för optimistiska i sin syn på svensk arbetsmarknad och att man haft en övertro på sin egen politik. Felräkningen innebär att man avsatt 1,5 miljarder mindre till a-kassorna än vad Arbetsförmedlingen själv begärde. Inför förra valet, det 2014, så lovade Socialdemokraterna Europas lägsta arbetslöshet 2020. I nuläget så ser de inte ut att kunna leverera detta. I nuläget har Sverige, trots högkonjunktur, halkat ner från 10: till 17: plats bland EUs medlemsländer om man tittar på arbetslöshetssiffror.

Om du ännu inte tryggat din inkomst med en a-kassa så är det ett bra tillfälle att göra det nu, innan lågkonjunkturen kommit med full kraft.

Fler medlemmar men färre som fick ersättning från a-kassan 2016

Under 2016 så ökade antalet medlemmar i a-kassorna med 1 % och  35 798 medlemmar jämfört med 2015. Störst ökning i procent hade Alfakassan med en ökning på 11 % medan Unionens a-kassa hade störst ökning i antal medlemmar med 15 595 nya medlemmar jämför med 2015. Nedan kan du se förändringen mellan 2015-2016. Samt en flerårsöversikt.

Akassa 2015 2016 Diff Procent
AEA A-kassa 686745 694086 7341 1%
Akassan Vision 131382 136157 4775 4%
Alfa-kassan 97300 108005 10705 11%
Byggnadsarbetarnas 112027 114036 2009 2%
Elektrikernas 26827 27478 651 2%
Fastighetsantälldas 40750 42178 1428 4%
FFA A-kassa 52168 50939 -1229 -2%
GS A-kassa 50492 49968 -524 -1%
Hamnarbetarnas 1322 1353 31 2%
Handels A-kassa 168054 169229 1175 1%
HRAK 65555 70055 4500 7%
IF Metalls A-kassa 280130 277504 -2626 -1%
Journalisternas 12037 11569 -468 -4%
Kommunalarbetarnas 554810 551899 -2911 -1%
Lärarnas A-kassa 169301 166891 -2410 -1%
Ledarnas A-kassa 83966 83322 -644 -1%
Livs A-kassa 31753 31257 -496 -2%
Pappers A-kassa 14697 14364 -333 -2%
Säljarnas A-kassa 7105 7156 51 1%
SEKOs A-kassa 80896 78875 -2021 -2%
SLAK 1036 965 -71 -7%
Småföretagarnas A-kassa 116727 114746 -1981 -2%
STs A-kassa 74738 75614 876 1%
SHA – A-kassa 12595 12288 -307 -2%
Sveriges Arbetares – SAAK 5561 5513 -48 -1%
Sveriges Entreprenörers 1248 1178 -70 -6%
Transports A-kassa 84316 87116 2800 3%
Unionens A-kassa 571008 586603 15595 3%
Samtliga a-kassor 3534546 3570344 35798 1%
Småföretagarnas A-kassa 116727 114746 -1981 -2%

a kassa medlemsantal
Som du kan se i flerårsöversikten så fortsätter den uppåtgående trenden avseende antalet medlemmar i a-kassorna.

Färre får ersättning

Även om antalet medlemmar ökar så minskar dock antalet som får ersättning. Om det beror på att färre ansöker om ersättning eller om villkoren för att få ersättning blivit hårdare återstår att se. Som du kan se i flerårsöversikten nedan så är trenden avseende ersatta medlemmar nedåtgående och skillnaden mellan 1999 och 2016 är anmärkningsvärd. Eftersom färre medlemmar nu får ersättning så har tidigare krav riktats mot a-kassor att sänka avgiften.

a kassa ersättning

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

A-kassor höjer avgiften

Från årsskiftet så höjer flera a-kassor avgiften. Kommunals a-kassa höjer avgiften från 87 kr/mån till 102 kr/mån för den som både är medlem i facket Kommunal och a-kassan. För den som inte är medlem i facket är a-kassaavgiften 105 kr/mån.

Även Handelsanställdas a-kassa höjer avgiften från 120 kr/mån till 132 kr/mån. Journalisternas a-kassa har även de höjt avgiften, från 120 kr/mån till 135 kr/mån. Anledningen till att dessa a-kassor höjer avgiften uppges vara att dagsersättningen höjts sedan hösten 2015. Den nuvarande dagsersättningen är 910 kr/dag under de första 100 dagarna av arbetslöshet jämfört med den tidigare nivån på 680 kr/dag.

En a-kassa som däremot sänker avgiften är Byggnadsarbetarnas a-kassa efter att de fått kritik av IAF.

 

Byggnadsarbetarnas a-kassa sänker avgiften

lägre avgift byggnads a-kassaI Januari sänker Byggnadsarbetarnas a-kassa sin medlemsavgift från 130 kr/mån till 119 kr/mån samt från 121 kr/mån till 110 kr/mån för dem som även är medlem i samarbetande fackförbund.

Avgiftssänkningen beror på att Byggnadsarbetarnas a-kassa har ett stort eget kapital samt att antalet medlemmar ökat de senaste åren enligt Affe Mellström som är kassaföreståndare på Byggnadsarbetarnas a-kassa.

Byggnadsarbetarnas a-kassa har tidigare fått kritik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) för att de har för hög avgift.

Även efter höjningen – 4 av 10 arbetslösa måste låna

låna pengar a-kassa

Många lånar pengar vid arbetslöshet

Efter regeringens höjning av ersättningstaket i a-kassan förra hösten så var förhoppningen att arbetslöshetsersättningen skulle skapa större ekonomiska förutsättningar för den som förlorat jobbet. Den gör den säkert också för en del. Men enligt en undersökning som Arbetslöshetskassornas Samorganisation genomför så måste så många som 4 av 10 arbetslösa låna pengar för att komplettera a-kassaersättningen och klara privatekonomin. Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i April – Maj 2016.

För hög avgift i a-kassan enligt IAF

för hög a-kassaavgift

Vissa a-kassor har för hög avgift enligt IAF

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) så har vissa a-kassor för stort eget kapital vilket innebär att utrymme finns för att sänka avgiften för medlemmarna. Främst är det fyra a-kassor som har för mycket pengar och därmed borde sänka avgiften enligt rapporten från IAF. Dessa a-kassor är Byggnadsarbetarnas a-kassa, Fastighetsanställdas a-kassa, Elektrikernas a-kassa samt Svensk Handels och Arbetsgivarnas.

Återstår att se om avgiften framöver sänks hos dessa a-kassor.

Färre arbetslösa i Sverige men andelen utrikesfödda ökar

Färrre arbetslösa - högre andel utlandsföddaI ett pressmeddelande så visar  Arbetsförmedlingen på att 372 000 var inskrivna som arbetslösa i Mars 2016. Detta är 4000 färre jämfört med Mars 2015. Det är dock stor skillnad på arbetslösheten om man jämför inrikes födda och utrikes födda. Bland inrikes födda är nu arbetslösheten 4,7 % medan den hos utrikesfödda ligger på 21,4 %. Detta innebär att mer än hälften av de inskrivna arbetslösa utgörs av utrikes födda.

Du kan läsa mer om statistiken från Arbetsförmedlingen här.

SO: ”A-kassan fortfarande för låg”

A-kassa för låg

Enligt en undersökning från SO så är a-kassan fortfarande för låg.

I höstas så höjdes a-kassataket till max 80 % av 25 025 kr per mån, efter att taket inte höjts på över 10 år. Ändringen innebär att ersättningen höjdes från max 15 000 kr till 20 000 kr innan skatt de första 100 dagarna av arbetslöshet. Efter denna ändring så har A-kassornas Samorganisation gjort en undersökning och den visar att fortsatt många slår i a-kassataket och därmed inte får 80% av sin tidigare lön i arbetslöshetsersättning. Enligt undersökningen slår 7 av 10 i taket. SO:s kanslichef Melker Ödebrink kommenterar undersökningen såhär: ”Visst var det en rejäl höjning som genomfördes i September 2015, men den var inte tillräcklig”. Om du har en månadslön över a-kassans tak på 20 900 kr så kan du välja att teckna en inkomstförsäkring för att täcka upp gapet.

Antalet medlemmar i a-kassan ökade med drygt 1%

Antalet medlemmar i a-kassan ökade med 1,1% från 2014 till 2015. I december 2015 var totalt 3 531 608 medlem i en a-kassa i Sverige.

Tittar man på de olika a-kassorna så hade  Hotell- och restauranganställdas a-kassa störst procentuell ökning medan den som ökade mest i antal medlemmar var Akademikernas a-kassa. Jämförelsen är gjord utifrån December-månad i respektive år och statistiken är hämtad från IAF – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Du ser hela sammanställningen nedan.

Arbetslöshetskassa 2014 2015 Utveckling
December December Procent
Akademikernas 677 680 686 797 1,3%
Alfa 90 517 97 288 7,5%
Byggnadsarbetarnas 109 329 111 301 1,8%
Elektrikernas 26 328 26 828 1,9%
Fastighets 39 471 40 750 3,2%
Finans- och Försäkringsbranschens 52 778 52 168 -1,2%
GS 50 938 50 492 -0,9%
Hamnarbetarnas 1 298 1 322 1,8%
Handelsanställdas 166 309 168 032 1,0%
Hotell- och Restauranganställdas 59 090 65 550 10,9%
IF Metalls 280 877 280 115 -0,3%
Journalisternas 12 438 12 039 -3,2%
Kommunalarbetarnas 545 360 552 706 1,3%
Ledarnas 83 584 83 961 0,5%
Livsmedelsarbetarnas 31 895 31 754 -0,4%
Lärarnas 171 403 169 293 -1,2%
Pappersindustriarbetarnas 15 072 14 699 -2,5%
SEKO:s 82 664 80 895 -2,1%
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 1 029 1 036 0,7%
Småföretagarnas 117 913 116 726 -1,0%
STs 74 205 74 740 0,7%
Svensk Handels Arbetslöshetskassa 13 056 12 598 -3,5%
Sveriges arbetares 5 661 5 559 -1,8%
Sveriges Entreprenörers 1 332 1 249 -6,2%
Säljarnas 7 403 7 106 -4,0%
Transportarbetarnas 81 527 84 309 3,4%
Unionens 563 695 570 827 1,3%
Vision 128 728 131 468 2,1%
Total 3 491 580 3 531 608 1,1%

 

Arbetsförmedlingen satsade 100 miljoner – men ingen ny webbsajt

Arbetsförmedlingen brottas med dåliga förtroendesiffror om man jämför med andra myndigheter i Sverige. För att erbjuda arbetslösa och arbetsgivare bättre tjänster har myndigheten investerat 100 miljoner på en ny webbplats. Enligt en företrädare för Arbetsförmedlingen så blir det dock ingen ny webbplats på grund av att de haft en för optimistisk planering. Istället så lanserar man ett par nya tjänster på den befintliga webbplatsen, vilket kostar ytterligare 20 miljoner kronor och kommer ta 6 månader. Detta rapporterade SVT den 6 mars 2016.

Arbetsförmedlingens webbplats

Såhär ser Arbetsförmedlingens webbplats ut idag. Undrar hur den hade sett ut om myndigheten hade lyckats lansera sin nya webbplats. Nu blev det pengar i sjön istället.