Arbetslöshetsersättning

Arbetslöshetsersättning kallas den ersättning som a-kassan utbetalar om man bedömts som arbetslös med rätt till ersättning. Oavsett vilken a-kassa man är medlem så ser villkoren likadana ut. Däremot är det ett par villkor man måste uppfylla för att få arbetslöshetsersättning.

Grundersättning

Grundersättningen från a-kassan är ca 6 400 kr efter skatt per månad. För att få grundersättningen måste man ha uppfyllt Arbetsvillkoret och Grundvillkoret.

Inkomstrelaterad ersättning

Den inkomstrelaterade ersättningen från a-kassan kan ge som mest ca 14 500 kr efter skatt per månad. För att kunna få den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen måste man ha uppfyllt Arbetsvillkoret, Grundvillkoret samt Medlemsvillkoret.

Ersättningen från a-kassan är pensionsgrundande samt skattepliktig.