Antalet medlemmar i a-kassan ökade med drygt 1%

Antalet medlemmar i a-kassan ökade med 1,1% från 2014 till 2015. I december 2015 var totalt 3 531 608 medlem i en a-kassa i Sverige.

Tittar man på de olika a-kassorna så hade  Hotell- och restauranganställdas a-kassa störst procentuell ökning medan den som ökade mest i antal medlemmar var Akademikernas a-kassa. Jämförelsen är gjord utifrån December-månad i respektive år och statistiken är hämtad från IAF – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Du ser hela sammanställningen nedan.

Arbetslöshetskassa 2014 2015 Utveckling
December December Procent
Akademikernas 677 680 686 797 1,3%
Alfa 90 517 97 288 7,5%
Byggnadsarbetarnas 109 329 111 301 1,8%
Elektrikernas 26 328 26 828 1,9%
Fastighets 39 471 40 750 3,2%
Finans- och Försäkringsbranschens 52 778 52 168 -1,2%
GS 50 938 50 492 -0,9%
Hamnarbetarnas 1 298 1 322 1,8%
Handelsanställdas 166 309 168 032 1,0%
Hotell- och Restauranganställdas 59 090 65 550 10,9%
IF Metalls 280 877 280 115 -0,3%
Journalisternas 12 438 12 039 -3,2%
Kommunalarbetarnas 545 360 552 706 1,3%
Ledarnas 83 584 83 961 0,5%
Livsmedelsarbetarnas 31 895 31 754 -0,4%
Lärarnas 171 403 169 293 -1,2%
Pappersindustriarbetarnas 15 072 14 699 -2,5%
SEKO:s 82 664 80 895 -2,1%
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 1 029 1 036 0,7%
Småföretagarnas 117 913 116 726 -1,0%
STs 74 205 74 740 0,7%
Svensk Handels Arbetslöshetskassa 13 056 12 598 -3,5%
Sveriges arbetares 5 661 5 559 -1,8%
Sveriges Entreprenörers 1 332 1 249 -6,2%
Säljarnas 7 403 7 106 -4,0%
Transportarbetarnas 81 527 84 309 3,4%
Unionens 563 695 570 827 1,3%
Vision 128 728 131 468 2,1%
Total 3 491 580 3 531 608 1,1%