Även efter höjningen – 4 av 10 arbetslösa måste låna

låna pengar a-kassa

Många lånar pengar vid arbetslöshet

Efter regeringens höjning av ersättningstaket i a-kassan förra hösten så var förhoppningen att arbetslöshetsersättningen skulle skapa större ekonomiska förutsättningar för den som förlorat jobbet. Den gör den säkert också för en del. Men enligt en undersökning som Arbetslöshetskassornas Samorganisation genomför så måste så många som 4 av 10 arbetslösa låna pengar för att komplettera a-kassaersättningen och klara privatekonomin. Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i April – Maj 2016.