Hur länge?

En vanlig fråga är hur länge man kan få ersättning från a-kassan. Oavsett vilken a-kassa man är medlem i så är ersättningslängden max 300 dagar. Detta motsvarar  ungefär 13,5 månader eftersom a-kassan räknar att det är 22 ersättningsdagar per månad. Under de första 200 dagarna så kan man få 80 % av som mest 18 700 kr och under de resterande 100 dagarna så kan man få 70 % av 18 700 kr. Innan den första ersättningen börjar beräknas så har man 7 dagars karens och man kan få ersättning från a-kassan till den månad som man fyller 65.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *