Författararkiv: akassanet

SEKOs a-kassa har höjt avgiften

From 20160101 så har SEKOs a-kassa höjt sin medlemsavgift. Avgiften har höjts från 118 kr/mån till 149 kr/mån för enskilda medlemmar och 140 kr/mån för dem som är medlem i SEKOs fackförbund. Bakgrunden till höjningen är att ersättningsnivåerna höjts samt ökade IT-kostnader hos denna a-kassa.

avgift Sekos a-kassa

Höjning av a-kassaavgiften för bland annat brevbärare som är medlem i SEKOs a-kassa.

Höjd avgift hos Ledarnas a-kassa

A-kassan för chefer, Ledarnas a-kassa, kommer höja sin avgift från 1 januari 2016. Ny avgift kommer bli 115 kr/ån (nuvarande avgift är 93 kr/mån). Detta beror på att dagpenningen i a-kassan höjdes i september vilket innebär att ersättningskostnaderna kommer att stiga och Ledarnas a-kassa är därför i behov av att höja avgiften. Om du är medlem i Ledarnas a-kassa och tycker den nya avgiften blir för hög så kan du jämföra med andra a-kassor här.

höjd avgift ledarnas a-kassa

Om du är medlem i Ledarnas a-kassa så har du en höjning av a-kassaavgiften att vänta vid årsskiftet.

Nu finns elektroniskt arbetgivarintyg

a-kassa arbetsgivarintyg

Nu finns möjlighet att fylla i arbetsgivarintyg elektroniskt.

Om du blivit arbetslös så behöver du göra en anmälan till a-kassan om du önskar göra anspråk på a-kassaersättning. Till anmälan skall du bifoga ett arbetsgivarintyg som arbetsgivaren fyllt i och undertecknat. Nu har detta blivit enklare genom tjänsten Arbetsgivarintyg.nu. Du ber helt enkelt arbetsgivaren gå in på sajten och fylla i intyget. Sedan kontrollerar du att det stämmer och kan sedan vidarebefordra detta till din a-kassa som snabbare kan komma igång med handläggningen av ärendet. Med denna process blir det enklare för både arbetsgivare och arbetstagare. För att använda tjänsten krävs e-legitimation.
Klicka här för att komma till Arbetsgivarintyg.nu

Byggnads a-kassa sänker avgiften – men endast för fackanslutna

Byggnads a-kassa har beslutat att sänka sin avgift från 20160101. Den nya avgiften blir 121 kr/mån. Avgiftssänkningen gäller dock tyvärr endast de medlemmar som även är medlem i fackförbundet Byggnads eller i Svenska Målareförbundet. De som endast är medlem i Byggnads a-kassa har fortsatt samma avgift, 130 kr/mån.

avgift byggnads a-kassa

En sänkning av avgiften är att vänta för medlemmar i Byggnads a-kassa. Men endast för dem som även är medlem i facket.