Medlemsavgiften i Handels a-kassa blir densamma 2016

Flera a-kassor har aviserat avgiftsändringar inför 2016. Detta blir dock inte aktuellt för medlemmarna i Handels a-kassa. Styrelsen har nämligen beslutat att kvarstå med avgiften på 120 kr per månad under 2016. Avgiften är samma för samtliga medlemmar i Handels a-kassa.

avgift handels a-kassa

Medlemmar i Handels a-kassa får samma avgift 2016 som 2015.