GS a-kassa kommer höja medlemsavgiften

gs a-kassa hojning

Medlem i GS a-kassa? Då kommer du få högre avgift i Januari.

Nu har GS a-kassa beslutat sig för att höja avgiften. Nuvarande avgift är 120 kr/mån men från 20160101 så kommer avgiften höjas med 35 kr till 155 kr/mån. Anledningen till höjningen är ersättningstaket höjdes i September 2015. Avgiften i GS a-kassa har annars varit densamma i åtta år.