Arbetsvillkoret i a-kassan

Om du ansöker om ersättning från a-kassan så kan det vara bra att känna till att det finns något som heter Arbetsvillkor. Detta villkor innebär att du under ramtiden (12 månader) direkt före arbetslöshetens inträde har jobbat minst 6 månader samt minst 80 timmar per varje kalendermånad. Det finns även ett alternativ till detta som innebär att inom ramtiden, som alltså är 12 månader, skall du ha jobbat minimum 480 timmar under 6 sammanhängande kalendermånader och då minst 50 timmar i respektive månad.

Övriga faktorer kan verka tillgodoräknande för ersättning

-> Semester alternativt annan ledighet med delvis eller helt bibehållen lön. Till detta räknas dock inte ledighet som är på grund av totalförsvarsplikt, sjukdom, eller barnfödelse.
-> Anställningar med lönebidrag, anställningar inom Samhall, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, tid med avgångsvederlag eller så kallat skyddat arbete.
-> I en del fall kan även tid med totalförsvarsplikt eller föräldrapenning tillgodoräknas som arbete. Detta kan dock göras för maximalt 2 kalendermånader.

Överhopningsbar tid

Den så kallade ramtiden kan förlängas bakåt och genom detta bli längre än 12 månader. Vidare så får den överhopningsbara tiden som mest vara 5 år. I ett sådant fall så blir den totala ram-tiden som mest 6 år.

Exempel på överhopningsbar tid kan vara sjukdom som är bestyrkt samt avslutad heltidsutbildning som avslutats efter det att du fyllt 25 år alternativt som har föregåtts av ett sammanhängande förvärv på heltid i som minst 5 månader.  Ytterliggare exempel gällande överhopningsbar tid är vård av sjukt barn (som inte fyllt 2 år) eller adoptivbarn (i två år från barnets ankomst till Sverige). Vidare exempel är tid med totalförsvarsplikt, föräldrapenningstid eller deltagande i arbetsmarknads-politiskt program

One thought on “Arbetsvillkoret i a-kassan

  1. Anton

    Hej det är så att jag har varit sjukskriven i mer än ett år nu och har full nedsatt förmåga men har hittat ett jobb som passar mig och jag klarar nog av den. Det är så att arbetsförmedlningen kommer ge mig lönebidrag och jag undrar då om jag kan registrera mig i A-kassan, får jag ersättning då ifall jag blir arbetslös ?
    Tacksam för svar
    Anton

Kommentarer är stängda.