Etikettarkiv: Aktivitetsersättning

Hur fungerar aktivitetsersättning?

Om man som ung inte kan arbeta heltid på minst ett år på grund av funktionsnedsättning, skada eller sjukdom så kan man få aktivitetsersättning. Man kan få denna ersättning från och med juli under det år som man fyller 19 år till och med månaden innan man fyller 30 år. Som mest så kan man beviljas aktivitetsersättning under 3 år i taget. Det som krävs är att ens funktionsförmåga är nedsatt med minst 25 % för alla typer av arbeten på arbetsmarknaden. Bland dessa arbeten räknas även arbeten som är speciellt anpassade för personer med funktionshinder. Man kan själva ansöka om om aktivitetsersättning hos Försäkringskassan, eller så kan Försäkringskassan själva besluta om att byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning.

Hur mycket kan man få i ersättning?

Ersättningens storlek beror på graden funktionsnedsättning som man fått fastställt av en läkare.  Beroende på detta så kan man få en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel aktivitetsersättning. Ersättningen kan antingen vara i form av garantiersättning eller inkomstbaserad ersättning. Om man inte har någon inkomst alls eller haft mycket låga inkomster så kanm an få garantiersättningen. Storleken på denna garantiersättning beror på hur hur gammal man är och hur länge man bott i Sverige.

Om man istället får den så kallade inkomsrelaterade ersättningen så innebär den att man får 64 % av inkomsten som Försäkringskassan beräknar att man troligen skulle haft om man arbetat. Ett annat ord för denna beräknade inkomst är antagandeinkomst.

Om man råkat ut för en funktionsnedsättning som innebär att man måste förlänga skolgången så kan man få aktivitetsersättning för denna period. Vikitgt att komma ihåg är dock att detta enbart gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå. I fall med aktivitetsersättning under förlängdskolgång så kan Försäkringskassan kräva utlåtande från läkare angående funktionsnedsättningen, för att betala ut ersättningen.

Man kan också deltaga i oliak aktiviteter under tiden som man får aktivitetsersättning. Syftet med dessa aktiviteter är att påverka funktionsnedsättningen eller sjukdomen på ett positivt sätt. Tanken är också att dessa aktiviteter skall främja arbets-förmågan. Det är naturligtvis positivt om man väljer att deltaga i dessa aktiviteter, men det är inget krav från Försäkringskassans sida. Det är också till Försäkringskassan som man ansöker om att bli ersatt för eventuella kostnader som dessa aktiviteter medför.