Överhoppningsbar tid

Överhoppningsbar tid innebär att den försäkrade får längre tid att uppfylla exempelvis arbetsvillkoret, dvs ramtiden förlängs.

A-kassans bedömning av detta sker per kalendermånad. För att en månad skall räknas som överhoppningsbar så skall den till minst hälften bestå a överhoppningsbar tid. Överhoppningsbar tid är begränsat till 5 år vilket innebär att ett arbetsvillkor som längst kan gå 6 år tillbaka.

Du kan läsa mer om överhoppningsbar tid här.