Medlemsvillkor

För att kunna få inkomstrelaterad ersättning från a-kassan så måste Medlemsvillkoret vara uppfyllt. Medlemsvillkoret innebär att du måste ha varit medlem i a-kassa under minst 12 sammanhängande månader.

Det går att byta a-kassa med bibehållen medlemstid, det är bara viktigt att man isåfall ser till att det inte blir något glapp mellan de två a-kassorna.