Kvalifikationstid

Kvalifikationstid utgörs av den tid som du måste ha haft en inkomstförsäkring innan den kan lämna ersättning enligt försäkringsvillkoren. Kvalifikationstiden varierar mellan 6-18 månader beroende på vilket försäkringsbolag man väljer. Den vanligaste kvalifikationstiden är dock 12 månader.

Hos vissa inkomstförsäkringar kan man även ta med tidigare intjänad kvalifikationstid om man byter försäkringsbolag.