Inkomstrelaterad ersättning

Givet att du är berättigad till ersättning från a-kassan enligt inkomstbortfallsförsäkringen så kan du få inkomstrelaterad ersättning med högst 910 kr per dag  från a-kassan i dagpenning. Efter 100 ersättningsdagar sänks den högsta inkomstrelaterade ersättningen till 760 kr per dag.