Handläggningstid

Antalet veckor det från arbetslöshet anmäls av dig på kassakortet till a-kassa och till dess ersättning utbetalas. Kan även benämnas Genomströmningstid.