Ersättningsperiod

En ersättningsperiod hos a-kassan utgörs av 300 ersättningsdagar. Eftersom en månad innehåller 22 ersättningsdagar så innebär detta att man kan få ersättning i ca 13,5 månader (300/22).

Dagar då man får arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslöshet räknas av från ersättningsperioden. Däremot dras inte dagar av då du jobbar, är föräldraledig, sjuk eller motsvarande.

Undantag

Om du har barn under 18 år och fortfarande är arbetslös vid dag 300 så kan ersättningsperioden förlängas med 150 ersättningsdagar.

Vad händer efter 300 dagar?

Om du fortfarande är arbetslös efter dag 300 och därmed inte kan få mer arbetslöshetsersättning så kan du vända dig till Socialtjänsten i din kommun och ansöka om Ekonomiskt bistånd (hette tidigare socialbidrag).