Deltidsarbetslös

Om du jobbar deltid och därmed även är deltidsarbetslös så gäller lite speciella regler när det kommer till ersättning från a-kassa. Detta innebär att en begränsning gäller på 75 ersättningsdagar som betyder att du endast kan få ersättning under 75 dagar i veckor då du är deltidsarbetande/deltidsarbetslös. Kvarvarande ersättningsdagar utbetalas endast för veckor då du är fullt arbetslös. Komplicerat? Om detta gäller dig så kan du kontakta din a-kassa så gör de en bedömning av dina förutsättningar.