Bisyssla

Att man har en bisyssla är inte helt ovanligt. Bisyssla innebär att man är anställd och har extraarbete i egen verksamhet alternativt som anställd samtidigt som man har ett heltidsarbete i minst 12 månader för det att arbetslösheten inträder.

Exempel

Om man exempelvis haft ett arbete med arbetstid på 35 timmar per vecka och parallellt med detta jobbat extra två lördagar per månad under ett år så kan extraarbetet godkännas som bisyssla hos a-kassan. Blir extraarbetet godkänt som bisyssla så kan man fortfarande få full arbetslöshetsersättning från a-kassan trots att man jobbar på lördagarna. Om du har ett extraarbete och blivit uppsagd från ditt huvudsakliga arbete så bör du därför kontakta a-kassan för att höra om extraarbetet kan klassas som bisyssla.