Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en ersättning som kan betalas av arbetsgivaren till arbetstagaren i samband med att en anställning upphör. A-kassan och Skatteverket räknar avgångsvederlag som lön. Avgångsvederlag brukar motsvara x antal månadslöner och kan vara förhandlingsbar.