Hur många medlemmar har a-kassan?

Nedan så har vi sammanställt de olika a-kassornas medlemstal.

A-kassa 2009-12-31   2010-12-31   2011-12-31   2012-12-31  
AEA 609 149 627 539 641 380 653 227
Alfa 77 528 73 523 78 883 81 851
Sveriges Entreprenörers 1 855 1 709 1 591
Byggnadsarbetarnas 102 314 101 857 101 987 104 560
Elektrikernas 23 874 24 255 24 636 25 265
Farmacitjänstemännens 5 315 5 166 5 035 4 813
Fastighetsanställdas 38 086 38 454 38 485 38 258
Finans och försäkringsbranschens 54 422 54 097 53 712 53 221
GS 58 876 55 893 54 705 53 594
Hamnarbetarnas 1 519 1 411 1 384 1 375
Handelsanställdas 152 451 152 610 153 467 157 375
Hotell- och restauranganställdas 48 655 49 675 50 146 49 938
IF Metalls 311 071 300 757 301 434 294 759
Journalisternas 13 357 13 184 13 044 12 895
Kommunalarbetarnas 515 847 522 963 528 276 531 839
Ledarnas 74 525 77 870 80 125 82 011
Livsmedelsarbetarnas 33 584 33 629 32 863 32 285
Lärarnas 175 016 175 871 174 797 173 757
Musikernas 1 480 1 334 1 186
Pappersindustriarebetarnas 17 663 17 176 16 723 16 245
SEKOs 92 978 90 267 87 739 85 356
Skogs- och Lantbrukstjänstemännens 1 190 1 180 1 143 1 088
Småföretagarnas 117 982 120 748 122 669 121 649
STs 73 967 74 237 73 465 74 174
Svensk Handels och Arbetsgivarnas 18 353 16 966 15 499 14 323
Sveriges arbetares 7 760 7 106 6 506 6 051
Säljarnas 9 589 9 367 8 860 8 308
Transportarbetarnas 74 369 75 241 76 235 78 308
Unionens 524 464 521 852 526 897 538 998
Vision 122 850 124 186 125 292 125 970
Totalt 3 360 089 3 370 123 3 398 164 3 422 991