A-kassa

Information om a-kassorna

Byggnadsarbetarnas a-kassa

Information
Byggnadsarbetarnas a-kassa riktar sig till byggnadsarbetare med en anställning i Sverige. A-kassan riktar sig även till både anställda och målare inom måleriyrket.  För att bli medlem måste du uppfylla något av nedan krav

- Du jobbar som byggnadsarbetare eller målare

- Företagare inom måleriyrket med 3 eller färre ägare och saknar andra yrkesutövare

- Även om du inte arbetar vid ansökningstillfället så kan du bli medlem om ditt senaste jobb var som byggnadsarbetare eller målare.

Avgift

235 kr/månad (grundavgift 125 kr/månad, arbetslöshetsavgift 110 kr/månad).

Du betalar inte arbetslöshetsavgiften för en månad om du under den aktuella månaden

- inte arbetat och

- för hel eller del av månaden fått arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning

Du kan också vara befriad från att betala arbetslöshetsavgiften om du under en månad:

- inte arbetat och

- inte haft anställning och

- inte varit att betrakta som företagare enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring och

- för hel eller del av månaden fått sjukpenning , rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning

Kontaktuppgifter

Telefon:
010-601 18 00 (öppetider Måndag-Torsdag 8.00-11.30 samt 13.00-15.00. Fredag 8.00-11.30.)

E-post:
a-kassan@byggnads.se

Telefontider vid utlandsärenden (välj köval 3):
Måndag-torsdag 13.00-15.00. Fredag 10.00-11.30.

Telefontider vid omprövningar (välj köval 4):
Måndag-fredag 9.00-11.00.

Kassakort skickas till
Byggnads a-kassa
FE36
930 87 Arjeplog

Besök på regionskontoret måste förbokas på telefonnummer 010-601 18 00.

Hemsida:
http://www.byggnads.se/Avdelning-A/A-kassa/

 

Nyheter

2012-01-04

Inbetalningskort för medlemsavgiftInbetalningskort för din medlemsavgift till kassan för januari - april 2012

Byggnadsarbetarnas a-kassa