Etikettarkiv: A-kassa ersatta medlemmar

Fler medlemmar men färre som fick ersättning från a-kassan 2016

Under 2016 så ökade antalet medlemmar i a-kassorna med 1 % och  35 798 medlemmar jämfört med 2015. Störst ökning i procent hade Alfakassan med en ökning på 11 % medan Unionens a-kassa hade störst ökning i antal medlemmar med 15 595 nya medlemmar jämför med 2015. Nedan kan du se förändringen mellan 2015-2016. Samt en flerårsöversikt.

Akassa 2015 2016 Diff Procent
AEA A-kassa 686745 694086 7341 1%
Akassan Vision 131382 136157 4775 4%
Alfa-kassan 97300 108005 10705 11%
Byggnadsarbetarnas 112027 114036 2009 2%
Elektrikernas 26827 27478 651 2%
Fastighetsantälldas 40750 42178 1428 4%
FFA A-kassa 52168 50939 -1229 -2%
GS A-kassa 50492 49968 -524 -1%
Hamnarbetarnas 1322 1353 31 2%
Handels A-kassa 168054 169229 1175 1%
HRAK 65555 70055 4500 7%
IF Metalls A-kassa 280130 277504 -2626 -1%
Journalisternas 12037 11569 -468 -4%
Kommunalarbetarnas 554810 551899 -2911 -1%
Lärarnas A-kassa 169301 166891 -2410 -1%
Ledarnas A-kassa 83966 83322 -644 -1%
Livs A-kassa 31753 31257 -496 -2%
Pappers A-kassa 14697 14364 -333 -2%
Säljarnas A-kassa 7105 7156 51 1%
SEKOs A-kassa 80896 78875 -2021 -2%
SLAK 1036 965 -71 -7%
Småföretagarnas A-kassa 116727 114746 -1981 -2%
STs A-kassa 74738 75614 876 1%
SHA – A-kassa 12595 12288 -307 -2%
Sveriges Arbetares – SAAK 5561 5513 -48 -1%
Sveriges Entreprenörers 1248 1178 -70 -6%
Transports A-kassa 84316 87116 2800 3%
Unionens A-kassa 571008 586603 15595 3%
Samtliga a-kassor 3534546 3570344 35798 1%
Småföretagarnas A-kassa 116727 114746 -1981 -2%

a kassa medlemsantal
Som du kan se i flerårsöversikten så fortsätter den uppåtgående trenden avseende antalet medlemmar i a-kassorna.

Färre får ersättning

Även om antalet medlemmar ökar så minskar dock antalet som får ersättning. Om det beror på att färre ansöker om ersättning eller om villkoren för att få ersättning blivit hårdare återstår att se. Som du kan se i flerårsöversikten nedan så är trenden avseende ersatta medlemmar nedåtgående och skillnaden mellan 1999 och 2016 är anmärkningsvärd. Eftersom färre medlemmar nu får ersättning så har tidigare krav riktats mot a-kassor att sänka avgiften.

a kassa ersättning

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)