U002, U017 eller U1

U002, U017 eller U1 är beteckningar på intyg som styrker eventuell tid då man arbetat samt varit försäkrad i annat land i EU/EES.