Ersättningsnivå

Om du är berättigad till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan så innebär det en ersättningsnivå på 80 % av den tidigare lönen (max 25 025 kr/mån) under de första 200 dagarna av arbetslöshet. Därefter sjunker ersättningsnivån till 70 %. Ersättningsnivån är densamma oavsett vilken a-kassa du är medlem i.

Månadslön över 25 025?

Om du har en månadslön som överstiger 25 025 kr så behöver du komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring för att totalt sett kunna få ut 80 % av din tidigare lön. Du kan få offert på inkomstförsäkring eller beräkna pris själv här.