Dagpenning

Dagpenning innebär den arbetslöshetsersättning från a-kassan som du är berättigad per dag. I nuläget är den maximala dagpenningen 910 kr vilket isåfall innebär att du är berättigad till inkomstrelaterad ersättning. Efter 100 dagars arbetslöshet med ersättning så sjunker dagpenningen till 760 kr/dag.

Är du endast berättigad till grundersättning så är den högsta möjliga dagpenningen 365 kr.