Arbetsvillkoret

Om du skall ansöka om arbetslöshetsersättning så måste du ha uppfyllt arbetsvillkoret. Detta gäller oavsett om du söker grundersättning eller inkomstrelaterad ersättning från a-kassan så måste arbetsvillkoret vara uppfyllt.

Arbetsvillkoret innebär att man jobbat minst 80 timmar per månad i sex månader eller 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader  (minst 50 timmar per månad).

Arbetsvillkoret måste uppfyllas inom den så kallade ramtiden och arbeten med särskilt anställningsstöd såsom instegsjobb kan inte räknas med i ovan.