A-kassa

A-kassa är en delvis statligt finansierad försäkring som kan lämna arbetslöshetsersättning om man blir arbetslös. A-kassa är egentligen en förkortning på ”arbetslöshetskassa”. Den första a-kassan tillkom 1857 och var ett initiativ från fackföreningen Maskinist-Föreningen. Även om samarbete idag finns mellan fack och a-kassa (läs om Gent-systemet) så är a-kassorna fristående från fackförbund.

I nuläget finns ett 30-tal olika a-kassor som inriktar sig på olika verksamhetsområden. Här kan du få hjälp att hitta rätt a-kassa och jämföra avgifter om du ännu inte är medlem.